Markkinoinnin ulkoistus – kannattaako se?

Pikemminkin voisi puhua siitä, että liitetään lisäosaaminen teidän tiimiin – ei niinkään ulkoisteta mitään.

Tavoite on siis tuoda ne tarvitut lisäkädet ja osaaminen teidän luoksenne, ilman, että teidän täytyisi tehdä riskipäätöksiä rekrytointien tai muiden suurien investointien saralla.

Palvelumuotoinen markkinointi onkin uusi ja riskittömämpi tapa tehdä markkinointia.

Mitä markkinoinnin kokonaisuuteen sitten voi esimerkiksi kuulua?

Tsekkaa alta! ☺️

JN-Marketing nettisivut

Markkinoinnin kokonaisuus -esimerkkipaketteja

Kaikki projektit sisältävät

Alkukartoitus johon kuuluu:

Kartoitus nykytilasta ja siitä, mitä on aiemmin tehty

Digimarkkinoinnin strategian ja suunnitelman määrittäminen 

Avainsanatutkimus, mikäli sellaista ei ole vielä tehty tai se ei ole ajan tasalla

Digitaalisen ostopolun määrittäminen tai optimointi (mietitään polun eri vaiheet ja se millä liidejä saadaan ohjattua kohti ostopäätöstä)

Alkukartoituksessa määritetään myös mitä mittareita halutaan seurata. Näiden mittarien tuloksia käydään läpi vähintään kerran kuukaudessa. Ja ei, ei hätää, mitään ei raportoida vain raportoinnin ilosta. 

Maksettu markkinointi on aina erillinen kokonaisuus, josta jutellaan tavoitteiden ja tarpeiden määrittelyn aikana.

 

Projekteja tehdään rennolla ja joustavalla otteella, jotta työskentely on mahdollisimman vaivatonta sinulle. ☺️