Category Archives: Digitaalinen ostopolku

Asiakaskokemus

Asiakaskokemus tarkoittaa kaikkia niitä tuntemuksia, havaintoja, tunteita ja kokemuksia, jotka asiakkaalla on yrityksen kanssa tekemisissä ollessaan. Se kattaa kaiken asiakkaan kohtaamisesta yrityksen kanssa aina ostoprosessin läpi asiakaspalveluun ja lopulliseen tuotteen tai palvelun toimitukseen.

Hyvä asiakaskokemus tarkoittaa sitä, että asiakas on tyytyväinen yrityksen palveluihin tai tuotteisiin ja että hänelle jää positiivinen mielikuva yrityksestä. Huono asiakaskokemus taas voi johtaa asiakkaan pettymykseen ja pahimmassa tapauksessa siihen, että asiakas ei enää halua tehdä liiketoimintaa kyseisen yrityksen kanssa.

Asiakaskokemus on tärkeä tekijä yrityksen menestyksen kannalta, sillä se vaikuttaa suoraan asiakkaiden sitoutumiseen ja asiakasuskollisuuteen. Hyvä asiakaskokemus voi johtaa positiiviseen suosittelumarkkinointiin ja asiakkaiden jatkuvuuteen, kun taas huono asiakaskokemus voi johtaa asiakkaiden menettämiseen ja maineen heikkenemiseen. Siksi yritysten tulisi pyrkiä parantamaan asiakaskokemusta kaikilla tasoilla ja tarjoamaan asiakkailleen laadukasta ja positiivista kokemusta.

Asiakaskokemuksen huomioiminen yrityksen toiminnassa on tärkeää, sillä se vaikuttaa suoraan asiakkaiden tyytyväisyyteen ja sitoutumiseen yritykseen. Alla on muutamia keinoja, joilla yritys voi ottaa asiakaskokemuksen huomioon toiminnassaan:

 1. Kuuntele asiakkaita: Yrityksen tulisi kuunnella asiakkaiden tarpeita ja odotuksia, jotta se voi tarjota parempia palveluita ja tuotteita. Asiakkaiden mielipiteitä voidaan kerätä esimerkiksi kyselyiden, arviointien ja palautteiden avulla.
 2. Kouluta henkilökuntaa: Yrityksen henkilökunnan tulee olla tietoinen asiakaskokemuksen merkityksestä ja osata käsitellä asiakkaita ammattimaisesti ja ystävällisesti. Henkilökuntaa voidaan kouluttaa asiakaspalvelun, vuorovaikutustaitojen ja konfliktien ratkaisun osalta.
 3. Kehitä prosesseja: Yrityksen prosesseja, kuten tilausten käsittelyä ja tuotteen toimitusta, tulee kehittää asiakaslähtöisiksi. Prosessit tulisi suunnitella niin, että ne ovat mahdollisimman helppoja ja nopeita asiakkaan kannalta.
 4. Tarjoa lisäarvoa: Yrityksen tulisi pyrkiä tarjoamaan asiakkailleen lisäarvoa esimerkiksi tarjoamalla laajempaa tuotevalikoimaa, asiakasohjelmia tai erikoistarjouksia.
 5. Seuraa ja mitta dataa: Yrityksen tulee seurata ja mitata asiakaskokemusta, jotta se voi tunnistaa heikot kohdat ja kehittää toimintaansa niiden perusteella. Dataa voidaan kerätä esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyistä, verkkosivujen analytiikasta ja sosiaalisen median seurannasta.

Nämä keinot auttavat yritystä tarjoamaan parempaa asiakaskokemusta ja lisäävät asiakkaiden tyytyväisyyttä ja uskollisuutta.

 

Kuinka digitaalista ostopolkua voidaan optimoida?

Digitaalisen ostopolun optimointi vaatii ymmärrystä asiakkaiden käyttäytymisestä ja vuorovaikutuksesta yrityksen kanssa. Alla on muutamia vinkkejä, jotka voivat auttaa yritystäsi optimoimaan digitaalista ostopolkua:

 1. Selvitä asiakkaiden tarpeet: Yrityksen tulee selvittää asiakkaiden tarpeet ja odotukset eri vaiheissa ostopolkua. Asiakkaiden tarpeita voidaan selvittää esimerkiksi kyselyiden tai haastattelujen avulla.
 2. Optimoi verkkosivut: Verkkosivujen tulee olla selkeät ja helposti navigoitavat, jotta asiakkaat löytävät tarvitsemansa tiedot ja tuotteet helposti. Lisäksi verkkosivujen tulee olla mobiiliystävälliset ja latautua nopeasti.
 3. Hyödynnä markkinointiautomaatiota: Markkinointiautomaatiojärjestelmät voivat auttaa yritystäsi optimoimaan ostopolkua automatisoidun ja personoidun viestinnän avulla. Esimerkiksi sähköpostimarkkinoinnin avulla voidaan lähettää asiakkaille automaattisesti personoitua sisältöä ja tarjouksia eri vaiheissa ostopolkua.
 4. Tarjoa asiakkaille erilaisia maksutapoja: Asiakkaille tulisi tarjota useita (luotettavia) maksutapoja, jotta he voivat valita itselleen sopivimman vaihtoehdon. Lisäksi maksuprosessin tulee olla nopea ja helppo. Kukaan ei jaksa täyttää turhia kenttiä.
 5. Seuraa ja mittaa dataa: Yrityksen tulee seurata ja mitata digitaalisen ostopolun eri vaiheita ja tunnistaa kipupisteet. Dataa voidaan kerätä esimerkiksi verkkosivujen analytiikasta, konversioiden seurannasta, heatmaptyökaluilla ja asiakaspalautteista. Tämän datan perusteella voidaan tehdä tarvittavia muutoksia ostopolkuun ja parantaa asiakaskokemusta.

Näiden vinkkien avulla yrityksesi voi parantaa digitaalista ostopolkuaan ja tarjota asiakkaille paremman kokemuksen.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että ostopolun optimointi on jatkuva prosessi, jota tulee seurata ja kehittää jatkuvasti. Jos kaipaat tähän apukäsiä, niin kurkkaa täältä lisää – Digitaalinen ostopolku palveluna

 

Kuka täällä kirjoittelee?

Jutta JN-Marketingilta moikka!

Mun intohimona on auttaa yrityksiä myymään tehokkaammin kokonaisvaltaisen markkinoinnin avulla ja tässä blogissa pyrin käsittelemään siihen oleellisesti liittyviä juttuja.

Jos jokin jäi mietityttämään niin klikkaahan alta ottamaan yhteyttä niin vaihdetaan kuulumisia! 😊

Ota yhteyttä!

Mikä on digitaalinen ostopolku

Mikä on digitaalinen ostopolku?

Digitaalinen ostopolku eli asiakkaan ostopolku on digitaalisen markkinoinnin termi, joka kuvaa asiakkaan matkaa siitä hetkestä, kun hän ensimmäisen kerran kuulee tuotteestasi tai yrityksestäsi, aina siihen asti, kun hän tekee ostopäätöksen.

Digitaalinen ostopolku voidaan jakaa (lyhykäisyydessään) neljään vaiheeseen:

Tietoisuus, Harkinta, Päätös, Jälkihoito.

1. Tietoisuusvaiheessa potentiaalinen asiakas saa tietoa yrityksestäsi tai tuotteestasi joko mainoksen, some-postauksen, hakukoneen tai vaikkapa yhteisen tutun kautta.

2. Harkintavaiheessa asiakas tutkii tarkemmin tuotettasi tai palveluasi ja vertailee sitä muiden vaihtoehtojen kanssa. (Psst. tämä on se hetki, kun asiakas käy viimeistään tsekkaamassa sometilisi ja nettisivusi, onhan ne kunnossa?)

3. Päätösvaiheessa asiakas tekee lopullisen päätöksen ja ostaa tuotteesi tai palvelusi.

4. Jälkihoitovaiheessa asiakassuhdetta hoidetaan jatkamalla kommunikointia asiakkaan kanssa, esimerkiksi lähettämällä kiitosviestejä, kyselyitä asiakastyytyväisyydestä tai ystävällisesti muistuttamalla, että viime kerrasta on jo vierähtänyt tovi, mitä hänelle kuuluu?

Digitaalinen ostopolku ja sen ymmärtäminen

Asiakkaan ostopolun ymmärtäminen auttaa yrityksiä hahmottamaan, missä vaiheessa asiakkaat tarvitsevat eniten tukea ja ohjausta. Näin yritykset voivat tarjota kohdennettua markkinointia ja tarkoituksenmukaista sisältöä eri vaiheissa ostopolkua, mikä parantaa asiakaskokemusta ja lisää myyntiä. (Ja kukapa sitä ei haluaisi!)

Kuinka digitaalista ostopolkua voidaan optimoida?

Digitaalisen ostopolun optimointi vaatii ymmärrystä asiakkaiden käyttäytymisestä ja vuorovaikutuksesta yrityksen kanssa. Alla on muutamia vinkkejä, jotka voivat auttaa yritystäsi optimoimaan digitaalista ostopolkua:

 1. Selvitä asiakkaiden tarpeet: Yrityksen tulee selvittää asiakkaiden tarpeet ja odotukset eri vaiheissa ostopolkua. Asiakkaiden tarpeita voidaan selvittää esimerkiksi kyselyiden tai haastattelujen avulla.
 2. Optimoi verkkosivut: Verkkosivujen tulee olla selkeät ja helposti navigoitavat, jotta asiakkaat löytävät tarvitsemansa tiedot ja tuotteet helposti. Lisäksi verkkosivujen tulee olla mobiiliystävälliset ja latautua nopeasti.
 3. Hyödynnä markkinointiautomaatiota: Markkinointiautomaatiojärjestelmät voivat auttaa yritystäsi optimoimaan ostopolkua automatisoidun ja personoidun viestinnän avulla. Esimerkiksi sähköpostimarkkinoinnin avulla voidaan lähettää asiakkaille automaattisesti personoitua sisältöä ja tarjouksia eri vaiheissa ostopolkua.
 4. Tarjoa asiakkaille erilaisia maksutapoja: Asiakkaille tulisi tarjota useita (luotettavia) maksutapoja, jotta he voivat valita itselleen sopivimman vaihtoehdon. Lisäksi maksuprosessin tulee olla nopea ja helppo. Kukaan ei jaksa täyttää turhia kenttiä.
 5. Seuraa ja mittaa dataa: Yrityksen tulee seurata ja mitata digitaalisen ostopolun eri vaiheita ja tunnistaa kipupisteet. Dataa voidaan kerätä esimerkiksi verkkosivujen analytiikasta, konversioiden seurannasta, heatmaptyökaluilla ja asiakaspalautteista. Tämän datan perusteella voidaan tehdä tarvittavia muutoksia ostopolkuun ja parantaa asiakaskokemusta.

Näiden vinkkien avulla yrityksesi voi parantaa digitaalista ostopolkuaan ja tarjota asiakkaille paremman kokemuksen.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että ostopolun optimointi on jatkuva prosessi, jota tulee seurata ja kehittää jatkuvasti. Jos kaipaat tähän apukäsiä, niin kurkkaa täältä lisää – Digitaalinen ostopolku palveluna

 

Kuka täällä kirjoittelee?

Jutta JN-Marketingilta moikka!

Mun intohimona on auttaa yrityksiä myymään tehokkaammin kokonaisvaltaisen markkinoinnin avulla ja tässä blogissa pyrin käsittelemään siihen oleellisesti liittyviä juttuja.

Jos jokin jäi mietityttämään niin klikkaahan alta ottamaan yhteyttä niin vaihdetaan kuulumisia! 😊

Ota yhteyttä!

Ostopolkuanalyysi

Ostopolkuanalyysi

Haluatko ymmärtää paremmin asiakkaidesi käyttäytymistä ja saada lisää käyttökohteita tiedoillesi? Ostopolun analyysi on tehokas työkalu, joka voi tarjota syvällistä tietoa asiakkaiden ostotottumuksista ja antaa yrityksille mahdollisuuden tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Tässä blogissa käydään läpi ostopolkuanalyysin muutamia tärkeimpiä pointteja.

Mikä on ostopolun analyysi?

Ostopolun analyysi on menetelmä, jolla analysoidaan, kuinka asiakkaat ovat vuorovaikutuksessa tuotteidesi ja palveluidesi kanssa aina ensimmäisestä kerrasta kuullessaan brändistäsi ostohetkeen asti. Sen avulla voit tarkastella asiakkaiden ostokäyttäytymistä asiakaspolun eri vaiheissa. Tämä auttaa sinua ymmärtämään paremmin, miten ja miksi asiakkaat tekevät ostoksia. Voit vertailla ja lopulta tehdä päätöksiä ostopolun muutoksiin, mikäli ne ovat tarpeellisia.

Ymmärrä asiakkaidesi käyttäytyminen

Ostopolkuanalyysin avulla voit saada arvokasta tietoa asiakkaidesi käyttäytymisestä – esimerkiksi siitä, mitä avainsanoja he käyttävät löytääkseen tuotteesi ja palvelusi, kuinka kauan ostopäätöksen tekeminen kestää, minkä tyyppinen sisältö resonoi heidän kanssaan eniten ja millä saat vuorovaikutusta aikaan. Ostopolkuanalyysin avulla voit löytää arvokkaita, uusia asiakaspersoonia, jotka antavat lisää tietoa tuotekehitykseen sekä markkinointistrategiaan.

Asiakkaat saattavat arvottaa palveluntarjoajat palveluiden määrän perusteella. Pidä siis huolta, että kerrot selkeästi mitä tarjoat, kenelle, miten ja missä.

Tunnista ostoprosessin tehottomuudet ja kipupisteet

Ostopolkuanalyysin avulla voit tunnistaa ostoprosessin mahdolliset tehottomuudet ja kipupisteet, joiden vuoksi asiakkaat poistuvat polultasi.

Yleisiä esimerkkejä kipupisteistä:

 1. Verkkosivuston hitaus: Jos verkkosivusto on hidas latautumaan, se voi johtaa kärsimättömyyteen ja asiakkaan siirtymiseen toiselle sivustolle.

 2. Huono käyttökokemus: Huonosti suunniteltu sivusto voi olla vaikeakäyttöinen ja johtaa asiakkaiden kyllästymiseen ja poistumiseen sivustolta. (ei skaalautuva sivusto, ostopolkua ei ole suunniteltu jne.)

 3. Puutteelliset tuotetiedot: Asiakkaat haluavat tietää mahdollisimman paljon tuotteesta ennen ostopäätöksen tekemistä. Jos tuotetiedot ovat epäselviä tai puutteellisia, asiakkaat saattavat valita toisen verkkokaupan.

 4. Turvallisuusongelmat: Turvallisuus on tärkeää verkkokaupoissa, ja jos asiakkaat eivät tunne olonsa turvalliseksi verkkosivustolla, he voivat jättää ostamatta. (suojaukset, domainit, sähköpostiosoitteet jne.)

 5. Pitkät toimitusajat: Pitkät toimitusajat voivat johtaa asiakkaiden pettymykseen ja mahdollisesti jopa perumiseen.

 6. Hintavertailu: Asiakkaat voivat käyttää erilaisia hintavertailupalveluita löytääkseen halvimmat vaihtoehdot. Jos verkkokaupan hintataso on korkeampi kuin kilpailijoiden, asiakkaat saattavat päätyä ostamaan muualta.

 7. Palvelutarjonta: Asiakkaat saattavat arvottaa palveluntarjoajat palveluiden määrän perusteella. Pidä siis huolta, että kerrot selkeästi mitä tarjoat, kenelle, miten ja missä.

Näiden kipupisteiden tunnistaminen ja korjaaminen on tärkeää, jotta voidaan tarjota hyvä asiakaskokemus ja parantaa myyntiä.

Jos asiakkaat esimerkiksi toistuvasti hylkäävät ostoskorin pitkän kassaprosessin vuoksi tai jumiutuvat tiettyihin myyntisuppiloiden kohtiin, ostopolkuanalyysi voi auttaa sinua tunnistamaan ongelmat nopeasti ja ryhtymään toimiin niiden ratkaisemiseksi. Tähän on myös olemassa työkaluja, joita voit asentaa nettisivuillesi seuraamaan asiakkaiden polkuja.

Asiakkaidesi ostopolun optimointi ei ainoastaan helpota heidän toimintaansa, vaan se auttaa myös sinua lisäämään konversioita ja parantamaan tulostasi.

Etsi optimointimahdollisuuksia ostopolun varrella

Ostopolkuanalyysin avulla voit tunnistaa asiakkaiden sitoutumistrendejä, mutta myös paikantaa asiakkaasi ostopolun alueita, joilla voi olla mahdollisuus optimointiin. Tämä voi auttaa sinua suunnittelemaan markkinointistrategiasi uudelleen, virtaviivaistamaan käyttökokemusta tai tekemään muita muutoksia, jotka auttavat vähentämään asiakkaiden kipupisteitä ja kannustamaan asiakkaita kulkemaan ostopolkusi loppuun asti. Lopputuloksena on sujuvampi asiakaskokemus, joka johtaa onnistuneempiin ostoihin ja korkeampaan asiakkaan elinkaariarvoon.

Kuka täällä kirjoittelee?

Jutta JN-Marketingilta moikka!

Mun intohimona on auttaa yrityksiä myymään tehokkaammin kokonaisvaltaisen markkinoinnin avulla ja tässä blogissa pyrin käsittelemään siihen oleellisesti liittyviä juttuja.

Jos jokin jäi mietityttämään niin klikkaahan alta ottamaan yhteyttä niin vaihdetaan kuulumisia! 😊

Ota yhteyttä!